10. Mezinárodné Sympózium, Varšava 2015

Spoločnosť Medela AG každoročne usporadúva sympózium o dojčení a laktácii. Už desiate sympózium sa konalo v dňoch 17.-18. apríla 2015 vo Varšave za prítomnosti viac než 450 delegátov zo 48 krajín. Odborníci z celého sveta sa zaoberali problematikou dojčenia, výživy dojčaťa a vlastnosťami materského mlieka z pohľadu teórie a tiež pri aplikácii v každodennej praxi.

Sympózium bolo rozdelené do troch častí a venovalo sa:

  • unikátnym vlastnostiam materského mlieka
  • podpore používania materského mlieka na JIS 
  • individuálna fortifikácia

 

Záver sympózia niesol myšlienku a praktické predstavenie programu integrovanej rodinnej starostlivosti s výrazným zapojením rodičov do starostlivosti o nedonosené dieťa na JIS. Sympózium pripomenulo význam a dostupnosť materského mlieka pre predčasne i v termíne narodené deti, z perspektívy výživy a rastu dojčaťa.

 

Sympózium prinieslo nielen veľa nových poznatkov z oblasti dojčenia a laktácie, ale zároveň otvorilo nové otázky, na ktoré bude potrebné hľadať odpovede. Oblasť dojčenia a laktácie tak zostáva stálou výzvou pre všetkých, ktorí sa starajú o najmenšie deti.

Poďakovanie českým účastníkom konferencie:

MUDr. Marcele Černej
Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, vedúca lekárka oddelenia fyziologických novorodencov, vedúca mliečnej banky

MUDr. Josefovi Mackovi, Ph.D.
Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s., Zlín, primár novorodeneckého oddelenia

MUDr. Markovi Kučerovi
Fakultní nemocnice Brno, lekár neonatologického oddelenia

 

 

Ďakujeme za poskytnutie odborných komentárov k jednotlivým prednáškam a témam, ktoré ďalej budeme publikovať a predávať odbornej verejnosti formou komentovaného zborníku abstraktov, na stiahnutie tu -  Sympozium Varšava 2015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášející:

 

Momenty Sympozia - video

 

Tlačová konferencia s prednášajúcimi - video

 

Tešíme sa na stretnutie budúci rok v Berlíne.