11. Medzinárodné Sympózium o dojčení a laktácii 2016

Medela usporiadala už 11. Medzinárodné sympózium o dojčení a laktácii, ktoré sa konalo 15. - 16. apríla 2016 v Berlíne.

Deväť medzinárodne uznávaných vedcov tu poskytlo náhľad na svoje najnovšie výsledky a poznatkz výskumu založeného na dôkazoch z praxe týkajúce sa zloženia materského mlieka a jeho hodnoty na novorodeneckom oddelení a JIS. Ako vždy sympózium ponúklo vynikajúcu príležitosť stretnúť sa s kolegami a partnermi za účelom výmeny názorov a skúseností.

 

  Hlavné témy sympózia:

  • najnovšie odporúčania a poznatky z výskumu na základe praxe
  • jedinečné zložky a hodnoty materského mlieka
  • materské mlieko na novorodeneckom oddelení a JIS
  • integrácia rodiny do starostlivosti na NJIS
   
   
  Poďakovanie českým a slovenským účastníkom konferencie:
   
  MUDr. Jane Zunovej
  Nemocnice Hořovice, zástupca primárky neonatologického oddelenia
   
  MUDr. Hane Fučíkovej
  Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s., Zlín, lekárka novorodeneckého oddelenia
   
  doc. MUDr. Darine Chovancovej, CSc.
  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, prednostka novorodeneckej kliniky
   
  Ďakujeme za poskytnutie odborných komentárov k jednotlivým prednáškam a témam, ktoré ďalej budeme publikovať a predávať odbornej verejnosti formou komentovaného zborníku abstraktov, na stiahnutie v českom jazyku tu - Sympozium Berlín 2016.pdf

   

  Prednášajúci tém:

  •    Donna Geddes, Associate Professor

  •    Prof. Lars Bode

  •    Prof. Dr. Matthias Keller

  •    Prof. Juan Miguel Rodríguez

  •    Dr. Susanne Herber-Jonat

  •    Prof. Josef Neu

  •    Prof. Per T. Sangild

  •    Thomas Kühn

   

  Viac informácií a program TU.