12. Medzinárodné Sympózium o dojčení a laktácii 2017

7. - 8. apríla 2017 sa vo Florencii konalo už 12. Medzinárodné sympózium venované dojčeniu a laktácii usporiadané spoločnosťou Medela.

Deväť medzinárodne uznávaných vedcov tu poskytlo náhľad na svoje najnovšie výsledky a poznatkz výskumu založeného na dôkazoch z praxe týkajúce sa zloženia materského mlieka a jeho hodnoty na novorodeneckom oddelení a JIS. Ako vždy sympózium ponúklo vynikajúcu príležitosť stretnúť sa s kolegami a partnermi za účelom výmeny názorov a skúseností.

 

  Hlavné témy sympózia:

  • najnovšie odporúčania a poznatky z výskumu na základe praxe
  • jedinečné zložky a hodnoty materského mlieka
  • materské mlieko na novorodeneckom oddelení a JIS
  • integrácia rodiny do starostlivosti na NJIS
   
   
  Poďakovanie slovenským a českým účastníkom konferencie:
   
  MUDr. Vande Chovanovej
  Primárka kliniky neonatológie LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
   
  MUDr. Milanovi Hanzlovi
  Primár neonatologického oddelenia Nemocnice České Budějovice
   
   
  Ďakujeme za poskytnutie odborných komentárov k jednotlivým prednáškam a témam, ktoré ďalej budeme publikovať a predávať odbornej verejnosti formou komentovanej brožúry abstraktov, na stiahnutie v českom jazyku tu - Sympozium Florencie 2017.pdf

   

  Prednášajúci:

  •    Prof. Bo Lönnerdal

  •    Prof. Catharina Svanborg

  •    A. Prof. Katie Hinde

  •    Dr. Riccardo Davanzo 

  •    Prof. Guido E. Moro 

  •    Prof. Diane L. Spatz 

  •    A. Prof. Donna Geddes

  •    A. Prof. Luigi Corvaglia

  •    A. Prof. Karel O´Brien

   

  Viac informácií a program TU.