9. Medzinárodné sympózium dojčenie, Madrid 2014

Kedy nás zázraky ľudského materského mlieka prestanú prekvapovať?

Je neuveriteľné, že výskum materského mlieka a dojčenie i naďalej prináša fascinujúce výsledky. 9. Medzinárodné sympózium dojčenie a laktácia v Madride 2014 opäť uspelo v odhalení a zdieľaní nových objavov, ktoré majú dopad nielen na výsledky v oblasti zdravia predčasne narodených detí, ale i na ekonomické dôsledky pre spoločnosť ako celok. Medela privítala v Madride 9 renomovaných odborníkov a 530 účastníkov z 51 krajín sveta.

 

                                                                                                    

Hlavné témy 9. Medzinárodného sympózia:

  • Role súčasnej mliečnej banky na novorodeneckých JIS

  • Mliečna žľaza pri laktácii: prehľad výskumu z opačnej strany zemegule

  • Ultrafialové svetlo – vysvetlenie pasterizácie ľudského materského mlieka

  • „Čo je normálne pri dojčení?“

  • Problematika výživy materským mliekom na novorodeneckých JIS

  • Lipidy materského mlieka, vývoj mozgu a ďalší význam pre zdravie

  • Ako používanie ľudského materského mlieka na neonatologických JIS pomáha zabrániť vzniku nekrotizujúcej enterokolitídy

  • Zdravotný význam a náklady na výživu ľudským materským mliekom u novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou

  • Predstavuje dojčenie prevenciu detskej obezity?

 

 

Abstrakty a krátke zhrnutie prednášajúcich s komentárom  môžete stiahnuť tu: Mezinárodné sympózium Madrid 2014.pdf.

Hosťom z Českej republiky a účastníkom konferencie bola lekárka Magdalena Chvílová Weberová, jej komentáre nájdete  v abstraktoch na stiahnutie vyššie.

 

 

Viac informácií v anglickom jazyku tu.

 

Súhrnné informácie na webových stránkach obsahujú: