I. Medela konferencia - Brno

Spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o. v spolupráci s výrobcom Medela AG usporiadala konferenciu Využitie odborných poznatkov v starostlivosti o matku a dieťa pri dojčení. Radi by sme poďakovali všetkým prednášajúcim za ich oborné a veľmi prínosné informácie z ich praxe. Súčasne veľké ďakujem patrí tiež všetkým účastníkom konferencie, ktorí svojou aktívnou účasťou v priebehu prednášok vytvorili príjemnú priateľskú atmosféru. Abstrakty prednášajúcich sú na stiahnutie tu: Soubor abstrakt_konference Brno.pdf

 

 

 

Prednáškové témy blok I

 

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, lekárka oddelenia neonatologie, Nemocnice Havlíčkův Brod

  • Etické otázky v starostlivosti o matku a dieťa – problematika dojčenia a skorej starostlivosti o matku a dieťa
  • Dojčenie nielen ako výživa. Fyziologické a hormonálne deje po pôrode a ich vplyv na rozvoj laktácie, bonding, intenzita väzby na matku. Separácia dieťaťa a neúspech pri dojčení.
  • Poznatky z 9. Medzinárodného Sympózia podpory dojčenia v Madride


prim. MUDr. Petr Bloudíček, prednosta detského oddelenia, Nemocnice Znojmo

  • Skúsenosti a podpora dojčenia z pohľadu lekára neonatologického oddelenia

Čapková Eva, detská sestra, laktačná poradkyňa, novorodenecké oddelenie, FN Olomouc
Markéta Macků, detská sestra, laktačná poradkyňa, novorodenecké oddelenie, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
  • Skúsenosti s využitím pomôcok Medela na podporu laktácie a dojčenie z pohľadu sestry neonatologického oddelenia


MUDr. Leopold Sedláček, praktický lekár pre deti a dorast, SZZ Krnov

  • Skúsenosti s využitím pomôcok Medela na podporu dojčenia z pohľadu pediatrickej praxe, rentálny systém, fototerapia, podpora dojčenia

 

 

 

Prednáškové témy blok II

 

Christa Müller-Aregger, laktačná poradkyňa a školiteľka, Medela AG, Švajčiarsko
  • Zapojenie orofaciálneho systému novorodenca pri satí

 

Marie Hemzáčková, detská sestra, FN Plzeň, oddelenie neonatológie
Bc. Alexandra Šafránková, staničná sestra, oddelenie neonatológie, FN Plzeň

  • Calmita v praxi

 

Bc. Kateřina Francová, detská sestra, laktačná poradkyňa, Baby club NEKKY Zlín
  • Laktačné poradenstvo v komunitnej starostlivosti

 

Mgr. Pavla Krčmová, vrchná sestra oddelenia neonatológie, FN Brno

  • Výživa nedonoseného novorodenca materským mliekom, stimulácia a včasná tvorba mledziva

 

 

 
 
 

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Medela kolektív CZ