II. Medela konferencia - Brno

Spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o. v spolupráci s výrobcom Medela AG usporiadala 15. septembra 2016 už II. odbornú konferenciu tentokrát na tému Odborná starostlivosť o materské mlieko, špecifiká laktačného poradenstva a jeho význam v starostlivosti o matku a dieťa. Radi by sme poďakovali všetkým prednášajúcim, ktorí svojou prítomnosťou a hlavne kvalitnou prezentáciou odborných a veľmi prínosných informácií prispeli k vysokej úrovni tejto akcie. Veľké ďakujeme patrí tiež všetkým účastníkom, ktorí svojou aktívnou účasťou v priebehu prednášok vytvorili príjemnú priateľskou atmosféru. Abstrakty prednášajúcich sú na stiahnutie v českom jazyku tu: Brožura abstraktů.pdf

 

 

Workshop*

Alternatívne podávanie materského mlieka                  

Christa Müller-Aregger, IBCLC

* Workshop prebiehal pred zahájením konferencie s obmedzenou účasťou 20 osôb.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prednáškové témy blok I

Výživa novorodenca a dôležitosť materského mlieka

MUDr. František Jimramovský, MHA

Čriepky z Medzinárodnej konferencie o dojčení a laktácii 2016 v Berlíne

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Materské mlieko a jeho vlastnosti z pohľadu aktuálnych výskumov,

alternatívne podávanie materského mlieka a jeho bezpečný ohrev

Christa Müller-Aregger, IBCLC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednáškové témy blok II

Rola logopéda v rámci komplexnej starostlivosti u detí s perinatálnymi rizikami

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Starostlivosť o novorodencov pri operatívnom riešení orofaciálneho systému

Hana Juránková

Alternatívny spôsob kŕmenia novorodencov

Mgr. Stanislava Zmeškalová

Stratégie enterálnej výživy u nedonosených novorodencov

Eva Führerová

Spracovanie materského mlieka v rámci neonatologického oddelenia 

MUDr. Marcela Černá

Použitie pomôcok a spotrebného materiálu. Ich efektivita a hygienický režim na novorodeneckom odd. z pohľadu ošetrujúceho personálu

Zdeňka Hrbková

Podpora laktačných poradkýň z niekoľkých pohľadov

Mgr. Jana Křemenová

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.
 
MEDELA kolektív CZ, SK