Laktačné miestnosti

Projekt miestností na dojčenie a laktačných poradní v rámci podpory dojčenia a podávania materského mlieka.  

 

Už v pôrodnici by mali mamičky získať prvé odborné rady a prípadnú pomoc pri dojčení. Pre podporu dojčenia realizujeme projekt "Dojčiacich miestností s laktačným poradenstvom v pôrodniciach".

V tomto projekte po úspešnej realizácii v Českej republike pokračujeme aj na Slovensku.

Prvá laktačná miestnosť je vybudovaná vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline.

Pôrodnice v ČR, ktoré už laktačné miestnosti majú: