Medzinárodné sympózium vo Viedni 2009

… každá kvapka sa počíta

... pri pohľade do budúcnosti, poučme sa z minulosti

Medzinárodného sympózia sa zúčastnilo 170 odborníkov z 20tich krajín sveta, ktorí sa prišli podeliť so svojimi skúsenosťami v oblasti zberu, uchovávania, distribúcie a hlavne významom materského mlieka pre choré, nedonosené deti, ale i ostatných novorodencov.

Bolo nám veľkou cťou sa 26. septembra 2009 tejto významnej akcie tiež zúčastniť a to spolu s hlavnými predstaviteľkami oblasti dojčenia a starostlivosti o novorodencov v ČR:

-        MUDr. Magdalena Paulová, CSc. - predsedkyňa Národního výboru pro podporu kojení

-        MUDr. Anna Mydlilová, -  predsedkyňa Laktační ligy a zástupkyňa Unicef pre "Baby Friendly Hospital"

-        MUDr. Iva Burianová, neonatologička Fakultní Thomayerovy nemocnice

Za našu spoločnosť a tým i za firmu MEDELA AG v ČR sa zúčastnila:

-        Bc.Gabriela Šťastná -pôrodná asistentka a regionálny poradca v oblasti dojčenia, reprezentant firmy Medela v ČR

Medela AG mala možnosť na tomto slávnostnom sympóziu predstaviť nielen rad pomôcok a odsávačiek, ale predovšetkým novú pamäťovú kartu 2-fázovej elektrickej odsávačky Medela Symphony, ktorá je ďalším pokrokom pri odsávaní mlieka pre nedonosené deti.

Prečo sa MEDELA AG sympózia zúčastnila?

Firma Medela AG je významným výrobcom pomôcok pre podporu dojčenia a predovšetkým 2-fázových odsávačiek verne napodobňujúcich satie dieťaťa.

Vo všetkých pôrodniciach v ČR mali už na oddeleniach možnosť vyskúšať vysokú účinnosť 2-fázovej elektrickej odsávačky Medela Symphony, ktorá sa v dnešnej dobe stáva už nevyhnutnou prevažne na oddeleniach JIS a IMS pre nedonosené deti.

Mnoho z nich už odsávačku úspešne využíva. Klinické medzinárodné testy a predovšetkým praktické skúsenosti získané tiež i v ČR preukázali, že ich používaním v prvých hodinách po pôrode dochádza k vytvoreniu mledziva už do 24 hodín, čo je najdôležitejšie v prípade predčasne narodených detí. Následne potom pravidelným odsávaním dochádza k výraznému nástupu tvorby mlieka, postupnému zvýšeniu a udržaniu laktácie.

Na oddeleniach, kde matky odsávajú odsávačkami Medela Symphony, sa znižuje spotreba umelej výživy, pretože produkcia materského mlieka je dostačujúca.

A to je práve hlavným cieľom tejto jedinečnej odsávačky - zabezpečiť novorodencom dostatok materského mlieka pre ich zdravý rast a vývoj.

Tiež mliečne banky na celom svete oceňujú vysokú kvalitu odsávačiek Medela Symphony, pretože matky, ktoré majú prebytok mlieka a poskytujú ho prostredníctvom bánk ďalším novorodencom, odsávajú veľmi ľahko, rýchlo a pohodlne. Zaistia si tak dostatočnú tvorbu mlieka po celú dobu laktácie.

Medela spoločne s odborníkmi však i naďalej vynakladá veľké úsilie na výskum a inováciu odsávačiek a ďalších pomôcok. Súčasná pamäťová karta Symphony 2.0 korešponduje so spôsobom satia novorodenca. Je veľmi šetrná k prsnému tkanivu  a mliečnej žľaze.

Výsledkom ďalšieho výskumu a vývoja je unikátna pamäťová karta Symphony Preemie 1.0, ktorá je prispôsobená štýlu satia nedonoseného dieťatka, kedy tieto deti  sajú viac nepravidelne a rýchlo s dlhšími prestávkami. Táto nová karta bola predstavená práve na tomto významnom sympóziu.

Medela a Rush univerzita Medical Center (RUMC) tím vytvorili hypotézu, že tento model satia môže byť kritickým "prvým krokom" v naštartovaní tvorby primeraného množstva materského mlieka.

Vieme, že praktiky, ktoré podporujeme dnes, majú ďalekosiahle dôsledky v budúcnosti po prepustení dieťaťa z nemocničnej starostlivosti.

Z toho vyplýva niekoľko základných otázok:

  1. Kde sa stala chyba a prečo materské mlieko je čím ďalej tým častejšie nahradzované formulou, keď vieme aký význam pre zdravie obzvlášť nedonosených bábätiek materské mlieko má?
  2. Z akého dôvodu je v niektorých našich mliečnych bankách nedostatok materského mlieka?
  3. Prečo na Morave nie je žiadna banka materského mlieka, keď sú tu 4 perinatologické centrá?

Ciele odboru perinatálnej medicíny

Základným cieľom perinatológie je rozvoj optimálnej diferencovanej starostlivosti o tehotné ženy a novorodencov tak, aby bola zaistená vysoká kvalita populácie. Taký cieľ je významný nielen z hľadiska medicínskeho, ale i z hľadiska sociálneho a ekonomického.

Prostriedky, vložené do perinatologického programu, chránia spoločnosť pred zdravotne-sociálnymi dôsledkami rastúcej materskej a neonatálnej mortality a morbidity a znižuje náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť budúcich populácií.

http://www.perinatologie.cz/koncepce.php