Podpora v Európskom parlamente

Najväčšia detská pacientská skupina nachádza podporu v Európskom parlamente

2. decembra sa zišla v Bruseli pod záštitou európskeho nadačného fondu EFCNI skupina zástupcov rodičovských organizácií zo 17 európskych krajín. V tejto organizácii je zastúpené Nedoklubko o.s., ako prvá rodičovská organizácia podporujúca rodičov nedonosených detí v Českej republike. Na programe v poradí tretieho stretnutia bolo viac bodovna jednanie, najdôležitejším však bolo stretnutie odborníkov, zástupcov podporných organizácií a poslancov Európskeho parlamentu priamo na pôde Európskeho parlamentu. Tu boli prezentované predbežné výsledky analýzy uskutočnené spoločnosťou Burson & Marsteller, ktorá ukázala na nedostatky ale i na pozitívne kroky, ktoré sa už pre nedonosené deti v niektorých krajinách realizujú. Dlhodobým dopadom by malo byť zaradenie problematiky nedonosenosti do priorít EÚ v ďalších rokoch. Za ČR bol prítomný MUDr.Milan Cabrnoch, poslanec Európskeho parlamentu.

Pán poslanec Cabrnoch sa stal patrónom projektu Zlepšení péče o nedonošené děti a jejich rodiče v ČR, ktorý bude vytvorený na základe záverov porovnávacej analýzy pripravenej európskym nadačným fondom EFCNI a agentúrou Burson & Marsteller.

V rôznej miere je vo všetkých krajinách potrebné zlepšovať starostlivosť o nedonosené deti vo všetkých fázach ich života - po narodení, počas pobytu na NJIS, po prepustení do domácej starstlivosti, počas dochádzky do Mš i počas školskej dochádzky. V Európskej únii sa každý rok narodí 400 000 detí predčasne, z toho v Českej republike je to približne 8 000 detí. Ide o najväčšiu detskú pacientskú skupinu v EÚ. Niektoré deti si odnášajú do života dlhodobé následky, veľká časť detí vyžaduje špeciálnu starostlivosť obvykle ešte dlho po prepustení.

MUDr. Milan Cabrnoch sa zaoberá zdravotnou a sociálnou politikou a pracuje vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a vo výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. MUDr. Cabrnoch je pôvodným povolaním detský lekár zameraný na neonatológiu, takže má k problematike nedonosených detí skutočne blízko.

Občianske združenie Nedoklubko ponúka podporu rodičom predčasne narodených detí. Nedoklubko bolo založené v roku 2002, a snaží sa zaistiť rodičom nedonosených detí prístup ku kvalitným informáciám, organizuje stretnutia podobne postihnutých rodín a umožňuje tak vzájomné zdieľanie skúseností. Zároveň vytvára priestor pre diskusiu medzi rodičmi a odborníkmi tak, aby bola situácia rodičov čo najviac uľahčená.

Viac na www.nedoklubko.cz