Reklamácie


Výhradné právo k posúdeniu a vybaveniu reklamácie výrobkov Medela (ďalej len tovar alebo odsávačky) má iba autorizované servisné stredisko DN FORMED Brno s.r.o.. Nežiadajte, prosím, túto službu v lekárňach a predajniach.

Adresa pre podávanie reklamácií poštou, kuriérom:

 

DN FORMED Brno s.r.o. – centrála, poštou, kuriérom, osobne

Hudcova 487/76a

612 00  Brno

Česká republika

Tel.: +420 532 198 840

E-mail: dnformed@dnformed.cz

 

Skontrolujte podľa návodu na použitie, či postupujete pri použití tovaru správne, máte všetky súčiastky tovaru správne zostavené a či sú všetky diely v poriadku a nepoškodené.Pred uplatnením reklamácie tovaru

Pri zníženom výkone odsávačky môžete skúsiť sami prečistiť motorček. Návod k tomuto prečisteniu nájdete na stránkach www.medela.cz/sk/ alebo www.medela.cz pri danom type odsávačky, na ľavej strane v článku "Znížený výkon". Pri prečistení motorček nerozoberajte, postupujte podľa návodu. V prípade zjavného zásahu do motorčeka nebude reklamácia uznaná.

Priebeh reklamácie tovaru

V niektorých prípadoch dokážeme i po telefóne na základe Vašich informácií zistiť pravdepodobnú závadu a urýchlene tak vyriešiť vzniknutý problém. Zaslaním náhradného diela obratom tak môže byť reklamácia vybavená už do 48 hodín. V prípade vážnejšej závady je nutné tovar zaslať na posúdenie do autorizovaného servisného strediska DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka Holíč alebo DN FORMED Brno s.r.o. centrála. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 102/2014 Z. z., ktorý upravuje, okrem iného, práva spotrebiteľa a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Reklamáciu uskutočňujeme v skrátenej dobe do 10 dní vrátane odoslania tovaru späť.

Odoslanie tovaru na reklamáciu

1.     Zašlite, prosím, kompletnú odsávačku (prsný nadstavec, konektor, ventil vrátane membránky, hadičku, motorček, adaptér).
Prečo? Znížený výkon odsávačky môže mať inú príčinu než je závada motorčeka, ktorá nemusí byť na prvý pohľad zrejmá. Ak budeme mať pri reklamácii kompletnú odsávačku, lepšie odhalíme príčinu závady a odporučíme ako predísť ďalším problémom.

2.     K reklamovanej odsávačke priložte list, v ktorom popíšte závadu, ktorú reklamujete a kedy sa závada najčastejšie prejavuje (napr. pri elektrických odsávačkách iba pri použití adaptéra alebo iba pri použití batérií). Prosíme tiež o uvedenie informácie ako často odsávate (vôbec nedojčím - iba odsávam, odsávam niekoľkokrát denne, odsávam iba občas …). Pripíšte, či ste motorček skúšali čistiť či nie.
Prečo? Tieto informácie tiež pomôžu pri posudzovaní reklamácie. Pokiaľ závada nie je pri reklamácii popísaná, je nutné Vás najskôr kontaktovať, čím sa celá reklamácia zdrží.

3.     Uveďte, prosím, celú adresu vrátane telefonického kontaktu.
Prečo? Telefonický kontakt môže tiež urýchliť reklamáciu – niekedy je potrebné k popisu závady doplniť ďalšie informácie o používaní odsávačky a prejavoch vady. V prípadoch, kedy je odsávačka už po záruke, konzultujeme telefonicky výmenu náhradných dielov, ktoré budú hradené.

4.     Priložte, prosím, kópiu nákupného dokladu. Pokiaľ už doklad nemáte, kontaktujte nás najskôr telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

5.     Pre pohodlné odoslanie môžete využiť služieb napríklad Chytrybalik.sk - Služba u vás vyzdvihne balík a doručí nám ho bez toho, aby ste museli ísť na poštu.

 

Platné od 1.1.2016.