Výhody materského mlieka

… sme tu, aby sme Vám pomohli

 

Na JIS Nedonosených detí sú potrebné protektívne výhody materského mlieka evidentnejšie než kdekoľvek inde. Predčasne narodené bábätká potrebujú každú kvapku materského mlieka, ktorá im pomáha rásť a prekonávať vážne ochorenia.

Mledzivo poskytuje väčšiu ochranu

Predčasné mledzivo je jedinečné. Má vyššiu koncentráciu bakteriostatických a baktericidných látok, látok protizápalových, rastových faktorov a ďalších ochranných látok, než mledzivo matiek, ktoré porodili v termíne 1-10.

Ochranné baktérie sú presne pre nedonosené bábätko

Materské mlieko obsahuje väčšiu koncentráciu baktérií s ochranným účinkom na črevný trakt dojčaťa, než umelá výživa.V skutočnosti jedna štúdia ukázala, že ochranné baktérie z tráviaceho traktu matky sa "premiestnia" do jej materského mlieka, a tak sa dostanú priamo k dieťaťu.

Výraznejšie potlačenie zápalových procesov tráviaceho traktu

Tieto ochranné baktérie, spolu s ďalšími látkami z materského mlieka, pomáhajú potlačiť zápalové procesy, ktoré majú dopad na črevný trakt dojčaťa. Zápal môže prebiehať miestne a predurčiť dojčenskú nekrotizujúcu enterocolitis (NEC).

Zápal sa môže šíriť tiež do distálnych orgánov, zvyšuje riziko vzniku chronickej pľúcnej choroby (CLD), retinopatie (ROP) a nepriaznivý nervový vývoj.

Lepšie neuro-vývojové výsledky a znížené riziko rehospitalizácie

Vyššie množstvo materského mlieka poskytované v priebehu pobytu na JIS je spojené s lepším neurologickým výsledkom a nižším rizikom rehospitalizácie u extrémne nízkych pôrodných hmotností (ELBW; <1000g) u detí vo veku 18 až 30 mesiacov.

Neskorý nástup sepsy a intolerancie enterálnej výživy

Iné štúdie naznačujú, že vyššie dávky materského mlieka v priebehu prvých dní pobytu na JIS znižujú riziko NEC, neskorý nástup sepsy a eliminujú neznášanlivosť enterálnej výživy.

Viac materského mlieka znamená lepšie zdravotné výsledky a nižšie náklady.

Vyššie dávky materského mlieka môžu pomôcť odborníkom dosahovať lepšie výsledky u ich zraniteľných pacientov. V skutočnosti výskum ukazuje jasnú odpoveď - súvislosť medzi dávkou materského mlieka a znížením rizika pre niektoré ochorenia. Toto zníženie rizika sa potenciálne premieta do nižších nákladov na zdravotnícku starostlivosť.

Zníženie rizika nekrotizujúcej enterocolitis

NEC ovlivňuje 7 % dojčiat s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou (VLBW). Bolo hlásené šesťnásobné zníženie rizika rozvoja NEC u VLBW dojčiat, ktoré dostali ≥ 50 % materského mlieka v porovnaní s tými, ktoré dostali <50 % materského mlieka, po dobu prvých 14 dní po narodení. Ochranný charakter vysokej dávky materského mlieka sa ešte odrazil v skrátení pobytu v nemocnici (42 dní oproti 54 dňom). Lekársky riadený NEC zvyšuje náklady o 73.000 dolárov. Pokiaľ je potrebná operácia, dodatočné poplatky celkom 186.000 dolárov.

Zníženie rizika pre neskorý nástup sepsy

Neskorý nástup sepsy postihuje 22 % dojčiat a mnoho VLBW mnohopočetnými epizódami. Každá epizóda, zvyšuje náklady na starostlivosť na JIS v priemere o $ 9200 a predlžuje sa doba pobytu o 4 až 7 dní. Kŕmenie materským mléiekom významne znižuje riziko nástupu neskoršej sepsy u VLBW dojčaťa a to o 40 %. Toto znížené riziko sa môže premietnuť do zníženia výdajov na zdravotnícku starostlivosť.

Zníženie rizika pre intoleranciu enterálnej (umelej) výživy

Intolerancia (EFI) enterálnej výživy ohrozuje rast a vystavuje VLBW dojča k predĺženiu celkovej parenterálnej výživy (TPN). TPN je spojená s viacerými komplikáciami na JIS a zvyšuje náklady. Plná enterálna výživa 150 ml / kg / deň sa vyskytuje o 5 dní skôr a enterálna výživa 100 ml / kg / deň nastáva o 4,5 dňa skôr VLBW pre dojčatá ktoré dostávajú ≥ 50% materského mlieka.

Zníženie rizika dojčenskej rehospitalizácie

Ak porovnávame ELBW dojčiat kŕmených bez materského mlieka a dojčiat kŕmených 110 ml / kg / deň, rehospitalizovaných pred prvými narodeninami bolo 30,2% oproti 12,7% a rehospitalizovaných v dôsledku respiračných ochorení v prvých 2 rokoch bolo 31,7% oproti 16,4%. Za každých 10 ml / kg / deň materského mlieka pre dieťa behom pobytu na JIS, je možné pravdepodobnosť rehospitalizácie znížiť o 5-6%.

Získať dostatok mlieka je náročná úloha

Väčšina profesionálov rozumie hodnotu materského mlieka, ale tiež ju vnímajú ako výzvu získať dostatok materského mlieka. Mnohé matky sú schopné poskytnúť odpovedajúci objem mlieka, najmä počas niekoľkých prvých týždňov po narodení, kedy vysoké dávky mlieka najviac ochraňujú dieťa.

V roku 2001 predstavila Medela novinku na svetovom trhu 2-fázovú elektrickú nemocničnú odsávačku Symphony®. 2-fázová technológia odsávania verne napodobňuje prirodzený rytmus sania dieťaťa.

1. fáza stimulačná = jemné rýchle sanie v rytme 120 cyklov za minútu - mlieko z prsníka ešte nevyteká, ale dieťa iba stimuluje spúšťací reflex.

2. fáza odsávacia = hlboké pomalé sanie v rytme 60 cyklov za minútu - mlieko z prsníka začína vytekať a dieťa pije hlbokými dúškami.

Len tieto uvedené rytmy, a nie iné, sú zárukou účinného 2-fázového odsávania. 2-fázové odsávanie je nielen veľmi šetrné k prsnému tkanivu, ale tiež maximálne účinné.

Odsávačka Symphony bola navrhnutá s flexibilitou, ktorá umožňuje jej modernizáciu tak, ako ju prinášajú najnovšie výskumy. Programová karta môže byť jednoducho vymenená za inovovanú.

2-fázové odsávanie

 

Hoci tieto výsledky sú pôsobivé, Medela a Rush University Medical Center (RUMC) veria, že by mohli urobiť ešte viac pre matky predčasne narodených dojčiat.

Tak pracuje na vývoji novej pameťovej karty.

Riešenie problému

Predtým odsávačka mohla iba simulovať nutričné satie, spôsobom zdravého dieťaťa počas dojčenia. Avšak v prvých niekoľkých dňoch po narodení je zásobovanie materským mliekom od matky obmedzené. Počas tejto doby dojčatá sajú viac nepravidelne a rýchlo s dlhšími prestávkami.


Medela a Rush univerzita Medical Center (RUMC) tak vytvorili hypotézu, že tento model satia môže byť kritickým "prvým krokom" v naštartovaní tvorby primeraného množstva materského mlieka. U matiek závislých na odsávaní 2-fázovou odsávačkou bez satia dieťaťa k týmto veľmi rozdielnym stimuláciám nedochádza.

Táto výzva viedla tím k ďalšiemu výskumu tejto hypotézy prostredníctvom šetrenia a vyhodnotenia mnohých modelov odsávania, ktoré verne napodobňuje satie nedonoseného novorodenca. Tento výskum viedol ku klinickému hodnoteniu.

Priekopnícky výskum odsávacích modelov pre mamičky s predčasne narodenými bábätkami pod vedením Prof. MUDr. Pauly Meier, RNDr. priniesol impozantné výsledky.

Randomizovaná klinická štúdia s priekopníckym výsledkom
Paula Meier a jej tím uskutočnil randomizovanú klinickú štúdiu 105 matiek predčasne narodených detí závislých na odsávaní odsávačkou materského mlieka. Všetky mamičky používali dve samostatné karty v odsávačke Symphony. Prvá karta Symphony®, PreemieTM 1.0 bola použitá od okamihu narodenia až do nástupu laktácie.

Potom výskumný tím vymenil túto kartu za druhú kartu Symphony®, Standard 2.0 po zvyšnú časť štúdie.


Pri prvej skupine matiek bola použitá ako prvá karta Symphony®, Preemie +TM 1.0. Pri druhej skupine matiek bola použitá ako prvá karta Symphony®, Standard 2.0. Obe tieto skupiny používali následne kartu Symphony®, Standard 2,0 pre druhú časť.

A vďaka tomuto výskumu dnes vieme, že použitie karty Symphony® PreemieTM 1.0 a následne karty Symphony®, Standard 2.0 môže skutočne pomôcť matkám predčasne narodených dojčiat k dosiahnutiu rovnakého množstva mlieka ako u matiek zdravého donoseného dojčaťa v horizonte iba šiestich dňoch.

 

Výsledky klinického hodnotenia preukázali, že Symphony® PreemieTM 1.0 je účinnejšia a efektívnejšia.

Matky, ktoré používali k odsávaniu kartu Preemie+TM produkovali signifikatne viac mlieka, než iba pri použití karty Standard 2,0. Dosiahli rovnaký objemu produkcie mlieka ako matky donosených dojčiat šiesty deň, odpovedajúci  úrovni produkcie za ďalších 14 dní.

Symphony® PreemieTM 1.0 oproti Symphony®, Standard 2.0:

71 % matiek dosiahlo 350 ml / deň, dostatočný objem materského mlieka pre kŕmenie dojčiat do 2 kg v dobe do prepustenia z JIS, 36 % viac matiek dosiahlo cíieľovej produkcie mlieka cieľ ≥ 350 ml / deň.
Viac ako dvojnásobok počtu matiek dosiahlo produkcie mlieka 500 ml / deň v porovnaní s použitím Symphony® Standard 2.0. Matky produkujú viac mlieka v kratšom čase.


V porovnaní s kartou Symphony®, Standard 2.0 denná efektivita produkcie mlieka za minútu výrazne stúpla pri použití Symphony® PreemieTM 1.0.

Záver: Matky odsávajú denne menej minút a pritom odsajú viac mlieka.

Prvé dni po pôrode predstavujú kritické obdobie pre matky predčasne narodených dojčiat závislých na odsávaní. Objem mlieka v počiatkoch dojčenia je pre matku predpoveď množstva mlieka na 6 týždňov po pôrode. Pokiaľ má dieťa dostávať iba materské mlieko, potrebuje matka vyprodukovať 350-500 ml / deň.

Dôkazy sú zdrvujúce


Klinické štúdie jasne preukázali, že kombináciou karty Symphony® PreemieTM 1.0 a Symphony®, Standard 2.0 matka vyprodukuje podstatne viac mlieka v kratšej dobe v porovnaní s použitím Symphony®, Standard 2.0 samostatne:

 • 4. deň - odsávanie bolo o 50% účinnejšie (ml za minútu)
 • 5. deň - matky dosiahli o 43% vyššiu produkciu mlieka
 • 6. deň - matky odsiahli toľko mlieka ako matky výlučne dojčiace donosené dieťa (530 ml).
 • 7. deň - matky dosiahli o 67% vyššiu produkciu mlieka
 • Do 10tich dní - matky dosiahli o 71% vyššiu produkciu mlieka
 • Do 14 dní - o 36% viac matiek dosiahlo produkciu  mlieka ≥ 350 ml / deň, čo je dostatočné množstvo materského mlieka pre predčasne narodené dieťa.
 • Viac než dvojnásobok počtu matiek dosiahlo konečného cieľa 500 ml / deň.
 • V priemere menej odčerpaných 124 minút, počas prvých 14 dní.

Medela teda nanovo kombinuje programové karty Symphony® PreemieTM 1.0 a Symphony®, Standard 2.0. To umožňuje matkám predčasne narodeného dojčaťa použiť jednu odsávačku ako k rýchlemu zahájeniu laktácie tak k udržaniu tvorby mlieka.

Medela je hrdá, že môže ponúknuť tento jedinečný svetový produkt v starostlivosti o nedonosené deti. Úzko spolupracuje s odborníkmi a vyvinula najlepšie postupy a ďalšie vzdelávacie materiály, ktoré pomôžu Vašej nemocnici vytvoriť na JIS tie najlepšie správne podmienky ako pre dieťa tak pre jeho matku.

Kľúčové rysy nemocničních odsávaček

 • Hygiena

– odsávacie sety Medela spĺňajú najprísnejšie hygienické normy
– odsávacie sety jednorázové - sterilne balené už od výrobcu
– odsávacie sety pre opakované použitie - autoklávovateľné na 134 °C
– každá mamička môže používať svoj vlastný odsávací set

 • Individuálne nastaviteľné vákuum
 • Možnosť odsávania z jedného alebo oboch prsníkov
 • Odsávací set môže byť následne rozšírený na akýkoľvek typ malej el. odsávačky dokúpením motorčeka a adaptéra

Príslušenstvo k nemocničným odsávačkám

Odsávacie sety - pre opakované použitie

 • Autoklávovateľné na 134 °C
 • objem 150 ml
 • ľahká manipulácia
 • neobsahujú Bisphenol-A
 • materiál polysulfon

Fľaštičky - pre opakované použitie

 • Autoklávovateľné na 134 °C
 • objem 150 ml
 • ľahká manipulácia
 • neobsahujú Bisphenol-A
 • materiál polysulfon

Odsávacie sety - jednorazové

 • Sterilné, určené k okamžitému použitiu
 • objem 80 ml & 150 ml
 • ľahká manipulácia
 • neobsahujú Bisphenol-A
 • nárazuvzdorný materiál polypropylen
 • všetky vlastnosti materského mlieka zostávajú zachované

Fľaštičky - jednorázové

 • Ideálne pre zber, skladovanie, pasterilizáciu a zmrazovanie materského mlieka
 • sterilné, určené na okamžité použitie
 • objem 80 ml & 150 ml
 • ľahká manipulácia
 • neobsahujú Bisphenol-A
 • nárazuvzdorný materiál polypropylen
 • všetky vlastnosti materského mlieka zostávajú zachované

Překlad a úpravy textu: Bc. Gabriela Šťastná, laktační poradce a porodní asistentka

Použitá literatura, Reference
1. Mathur NB, Swarkadas AM, Sharma VK, et al. Antiinfective factors in preterm human colostrum. Acta Pediatria Scandinavia 79: 1039-1044, 1990.

2. Dvorak B, Fituch CC, Williams CS, Hurst NM, Schanler RJ. Increased epidermal growth factor levels in human milk of mothers with extremely premature infants. Pediatr Res 54: 15-19, 2003.

3. Magne F, Abely M, Boyer F, Morville P, Pchart P, Suau A. Low species diversity and high interindividual variability in faeces of preterm infants as revealed by sequences of 16S rRNA genes and PCR-temporal temperature gradient gel electrophoresis profiles. FEMS Microbiol Ecol 56: 128-138, 2006.

4. Rodriguez NR, Meier PP, Groer MW, Zeller JM. Oropharyngeal administration of colostrum to extremely low birthweight infants: Theoretical perspectives. J Perinatol: 1-7, 2008.

5. Rodriguez N, Miracle DJ, Meier PP. Sharing the science on human milk with mothers of very low birthweight infants. JOGNN 34: 109-119, 2005.

6. Kunz C, Rudloff S, Baie4 W, Klein N, Strobel S. Oligosaccharides in human milk: Structural, functional, and metabolic aspects. Annu Rev Nutr 20: 699-722, 2000.

7. Kunz C, Rudloff S, Schad W, Braun D. Lactosederived oligosaccharides in the milk of elephants: comparison with human milk. Br J Nutr 82: 391-399, 1999.

8. Davidson B, Meinzen-Derr JK, Wagner CL, Newburg DS, Morrow AL. Fucosylated oligosaccharides in human milk in relation to gestational age and stage of lactation. Adv Exp Med Biol 554: 427-30, 2004.

9. Brand Miller JC, McVeah P. Human milk oligosaccharides: 130 reasons to breastfeed. Br J Nutr 82: 333-335, 1999.

10. Buescher ES, McWilliams-Koeppen P. Soluble tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) receptors in human colostrum and milk bind to TNF-alpha and neutralize TNF-alpha bioactivity. Pediatr Res 44: 37-42, 1998.

11. Caicedo RA, Schanler RJ, Li N, Neu J. The developing intestinal ecosystem: Implications for the neonate. Pediatr Res 58 (4): 625-628, 2005.

12. Claud EC, Walker WA. Bacterial colonization, probiotics and necrotizing enterocolitis. J Clin Gastroenterol 42: S46-S52, 2008.

13. Claud EC, Walker WA. Hypothesis: inappropriate colonization of the premature intestine can cause neonatal necrotizing enterocolitis. FASEB J 15 (8): 1398-403, 2001.

14. Minekawa R, Takeda T, Sakata M, Hayashi M, Isobe A, Yamamoto T, Tasaka K, Murata Y. Human breast milk suppresses the transcriptional regulation of IL- 1ß-induced NF-kB signaling in human intestinal cells. Am J Physiol Cell Physiol 287: C1404-C1411, 2004.

15. Perez PF, Dore J, Leclerc M, Levenez F, Benyacoub J, Serrant P, Segura-Roggero I, et al. Bacterial imprinting of the neonatal immune system: Lessons from maternal cells. Pediatrics 119: 3724-E732, 2007.

16. Labeta MO, Vidal K, Nores JER, Arias M, Vita N, Morgan BP, Guillemot JC, et al. Innate recognition of bacteria in human milk is mediated by a milk-derived highly expressed pattern recognition receptor, Soluble CD14. J Exp Med 191: 1807-1812, 2000.

17. Mackie RI, Sghir A, Gaskins HR. Developmental microbial ecology of the neonatal gastrointestinal tract. Am J Clin Nutr 69S: 1035S-1045S, 1999.

18. Patel AL, Meier PP, Engstrom JL. The evidence for the use of human milk in the very low birthweight infant. Neoreviews 8: e459-466, 2007.

19. Meier PP, Engstrom JL, Hurst NM, Ackerman B, Allen M, Motykowski JE, Zuleger JL, Jegier BJ. A comparison of the efficiency, efficacy, comfort and convenience of two hospital-grade electric breast pumps for mothers of very low birthweight infants. Breastfeeding Med 3: 141-150.

20. Sisk PM, Lovelady CA and Dillard RG. Effect of education and lactation support on maternal decision to provide human milk for very-low-birth-weight infants. Adv Exper Med Bio 554: 307-11, 2004.

21. Sisk PM, Lovelady CA, Gruber KJ, Dillard RG, O’Shea TM. Early human milk feeding is associated with a lower risk of necrotizingenterocolitis in very low birthweight infants. J Perinatol 162: 428-433, 2007.

22. Meinzen-Derr J, Poindexter BB and Donovan EF, et al. Human milk and late-onset sepsis in infants 401-1000 grams: A secondary analysis [Abstract]. International Society for Research in Human Milk and Lactation: 12th International Conference,Cambridge, England; Abstract 56, 2004.

23. Meinzen-Derr J, Poindexter B, Wrage L, Morrow AL, Stoll B, Donovan EF. Role of human milk in extremely low birth weight infants’ risk of necrotizing enterocolitis or death. J Perinatol 29: 57-62, 2009.

24. Schanler RJ. Feeding strategies for premature infants: Beneficial outcomes of feeding fortified human milk versus preterm formula. Pediatr 103: 1150-157, 1999.

25. Furman L, Taylor G, Minich N, Hack M. The effect of maternal milk on neonatal morbidity of very low-birthweight infants. Arch Pediatr Adolesc Med 157 (1): 66-71, 2003.

26. Vohr BR, Poindexter BB, Dusick AM; McKinley LT, Wright LL, Langer JC, Poole WK, and for the NICHD Neonatal Research Network. Beneficial effects of breast milk in the neonatal intensive care unit on the developmental outcome of extremely low birthweight infants at 18 months of age. Pediatrics 118: 115-123, 2006.

27. Vohr BR, Poindexter BB, Dusick AM; McKinley LT, Higgins RD, Langer JC, Poole WK, and for the NICHD Neonatal Research Network. Persistent beneficial effects of breast milk ingested in the neonatal intensive care unit on outcomes of extremely low birthweight infants at 30 months of age. Pediatrics 120: e953-959, 2007.

28. Bisquera JA, Cooper TR, and Berseth CL. Impact of Necrotizing Enterocolitis on Length of Stay and Hospital Charges in Very Low Birth Weight Infants. Pediatrics 109 (3): 423-428, 2002.

29. Payne NR, Carpenter JH, Badger GJ, Horbar JD, Rogowski J. Marginal increase in cost and excess length of stay associated with nosocomial bloodstream infections in surviving very low birth weight infants. Pediatrics 114 (2): 348-55, 2004.

30. Hylander AM, Strobino DM, Dhanireddy R. Human Milk Feedings and Infection Among Very Low Birth Weight Infants. Pediatrics 102; e38, 1998. Pediatrics 121 (6): 1529-1533, 2007.

31. Fanaroff AA, Stoll BJ, Wright LL, et al. Trends in Neonatal Morbidity & Mortality for VLBW infants. AJOBGYN 196 (2): 147. el-8, Feb 2007.

32. Hill PD, Aldag JC. Milk Volume on day 4 and outcome predictive of lactation adequacy at 6 Weeks of Mothers on Non-nursing PT infants. J Peri/Neon Nurs. 19: 273-282, 2005.

33. Studies in human lactation: milk volumes in lactating women during the onset of lactation and full lactation. Neville MC, Keller R, Seacat J, Lutes V, Neifert M, Casey C, Allen J, and Archer P. Am J Clin Nutr. 48: 1375-86, 1988.

34. Sisk, PM, Lovelady, CA, Gruber KJ, Dillard RG, O’Shea TM. Human Milk Consumption and full enteral feeding among infants who weigh ≤ 1250 grams. Pediatrics 121 (6): e 1528-1533,2008