Význam materského mlieka

… materské mlieko je dar prírody

Medela rozumie významu materského mlieka pre predčasne narodené deti, ktoré sú umiestnené na oddeleniach JIS. Vieme, že obsah materského mlieka môže výrazne zlepšiť výsledky kriticky ohrozených a predčasne narodených detí.

Náš spoločný cieľ

Medela podporuje zdravotnú starostlivosť ošetrujúcich profesionálov a matiek tak, aby čo najdlhšie mohli úspešne poskytovať materské mlieko všetkým novorodencom. Zaviazali sme sa vám pomôcť, pretože našim spoločným cieľom je skvalitnenie výsledkov k dosiahnutiu zlepšenia celkového zdravia predčasne narodených detí.

Význam materského mlieka

Praktiky, ktoré podporujeme dnes, majú ďalekosiahle dôsledky v budúcnosti po prepustení dieťaťa z nemocničnej starostlivosti. Sme tu, aby sme pomáhali, pretože za podporou a poskytovaním materského mlieka nedonoseným dojčatám stoja i vedecké výskumy, ktoré potvrdzujú, že:

 • Dĺžka pobytu na JIS bola znížená z priemerných 88 dní na 73 dní pre bábätká, ktoré sú kŕmené viac než 50 ml / kg za deň materským mliekom verzus umelá výživa.
 • Dni kyslíkovej terapie boli výrazne znížené z 33 dní pri deťoch kŕmených umelou výživou a ec len na 19 dní pri dojčatách kŕmených fortifikovaným (obohateným) materským mliekom.
 • Neskorý nástup sepsie bol znížený z 22 % u dojčiat kŕmených umelou výživou a iba na 19 % pri dojčatách kŕmených fortifikovaným materským mliekom.*

* Schanler, R.J., et.al.: "Feeding Strategies for Premature Infants: Beneficial Outcomes of Feeding Fortified Human Milk Versus Preterm Formula."

Naviac vieme, že kŕmenie materským mliekom môže významne znížiť riziko:

 • nekrotizujúcej Entercolitis (zápalové ochorenie čriev) až o 86 %
 • ušná infekcia až o 50 %
 • závažné infekcie dýchacích ciest o 72 %
 • gastroenteritída viac než 50 %
 • opätovná hospitalizácia o 60 %

Výskum tiež ukazuje, že nedostatok materského mlieka môže mať vážne následky. Literatúra uvádza, že u detí, ktoré sú výhradne kŕmené materským mliekom je 6-7x menšia pravdepodobnosť vzniku nekrotizujúcej enterocolitis (NEC - príčina súvisiaca s vysokou mierou úmrtnosti na JIS). Štúdie tiež ukazujú, že u dojčiat, ktoré sú čiastočne kŕmené materským mliekom a umelá výživa je iba doplnkom, je 3x menšia pravdepodobnosť vzniku NEC než dojčiat výhradne kŕmených umelou výživou. To sa premieta do 66% zníženia rizika rozvoja NEC.

Ďalšie výhody materského mlieka u nedonosencov

 • obsahuje dôležité proteíny, ktoré sú ľahko stráviteľné
 • vyšší obsah tuku - viac kalórií
 • viac sodíka, železa a chloridu, vápnika, fosforu - lepšia mineralizácia kostí
 • znížené riziko alergie posilňuje imunitný systém a chráni pred infekciami ako je žalúdočná, znižuje šancu infekcie a nekrotizujúcej enterocolitis, infekcie hrudníka
 • poskytuje živiny, rastové faktory a hormóny
 • lepší prírastok hmotnosti
 • znížené riziko infekcie
 • menej závažné zažívacie problémy alebo črevné problémy
 • lepší kognitívny vývoj
 • nižšie riziko rozvoja diabetu
 • znížené riziko vzniku alergií

www.healthpromotionagency.org.uk/Resources/breastfeeding/pdfs/breastfeed%20premature%20babies.pdf

Náš záväzok

Medela je odhodlaná pomáhať spoločne s odborníkmi mamičkám k dosiahnutiu týchto zásadných zdravotných prínosov prostredníctvom najnovších poznatkov vo výskume a vzdelávaní, ako i portfóliom svojich produktov. Medela ponúka výrobky pre podporu matky a dieťaťa od narodenia až po prepustenie do domácej starostlivosti. Tento záväzok je dôvodom, prečo sa väčšina JIS v ČR rozhodla používať produkty Medela.

Náš cieľ

Cieľom spoločnosti Medela je poskytovať produkty, podporu vzdelávania a výskumu pre využitie materského mlieka tak, aby bola maximalizovaná odborná starostlivosť a minimalizované riziká pre dieťa. Uisťujeme, že Medela, poskytuje podporu matkám a deťom tým najúčinnejším a najprirodzenejším spôsobom, ako len to je možné.

Naše riešenie

Riešením spoločnosti Medela je poskytnúť životadárne benefity materského mlieka nedonoseným deťom. Na oddeleniach JIS má toto dôležitý význam. Vnútorne spätý odpovedajúci význam majú práve všetky produkty a služby, ktoré vám prinášame.

Splníme vaše potreby prostredníctvom certifikovaných výrobkov, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie normy ISO v riadení procesov, založenom na výskume a vývoji, rozsiahlych klinických skúškach a komplexnom testovaní trhu s cieľom zaistiť najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti. Naše riešenia sú založené na vašich potrebách a našich potrebách slúžiť pacientom.

Medela Vám rozumie, pretože naše ciele sú rovnaké ako Vaše.

Matka po pôrode potrebuje

 • Zahájiť dojčenie (odsávanie) čo najskôr po pôrode
 • Udržať laktáciu
 • Zbierať, skladovať a prepravovať materské mlieko pre jeho následné podávanie dieťaťu